0محصول خریداری شما

پرتی ورق چوب

فروش ضایعات ام دی اف تبریز
موقعیت: تبریز
توضیحاتضایعات ام دی اف تبریز
تعویض
خریدار انواع ضایعات چوب بصورت عمده با پرداخت نقدی
موقعیت: اصفهان
توضیحاتخریدار انواع ضایعات چوب کارگاه های پالت سازی ، نجاری ها ، هیزم باغات ، چیپس چوب ، خاکاره و پوشال بصورت عمده همراه با پرد
فروشی
خریدار انواع ضایعات چوب بصورت عمده با پرداخت نقدی
موقعیت: اصفهان
توضیحاتخریدار انواع ضایعات چوب کارگاه های پالت سازی ، نجاری ها ، هیزم باغات ، چیپس چوب ، خاکاره و پوشال بصورت عمده همراه با پرد